Diensten
dash
diensten
ProcesIT
Hans Mulder

Bezoekadres:
Wilhelminastraat 20
3771 AR  Barneveld

T.  0342 70 13 08
M. 0617 47 07 40

e. hans@pit15.nl
i.  www.pit15.nl

 

 

Bij ProcesIT is veel mogelijk en uitvoerbaar. U heeft de keuze uit diverse diensten. Altijd op maat. Wat ze in ieder geval gemeen hebben is de transparante, doelgerichte en pragmatische aanpak.

quickscan
Quick-scan

Een Quick Scan laat op een snelle en transparante manier zien hoe uw bedrijf er voor staat. Hoe lopen de verschillende processen door uw bedrijf, sluiten deze op elkaar aan en hoe worden deze ondersteund door IT? Waar zitten de hiaten? Waar kan het efficiënter? Welke verbeteringen zijn er nodig? Op welke wijze kan een softwaresysteem u helpen om de processen te verbeteren en om u de informatie aan te leveren die u nodig heeft voor uw bedrijfsvoering.

Na een Quick-Scan, die bestaat uit een aantal interviews en observatie, volgt een document met aanbevelingen. Altijd transparant, pragmatisch en doelgericht en op uw bedrijf toegespitst.

 pakketselectie
Pakketselectie

U staat voor de keuze om een nieuw softwarepakket aan te schaffen en ziet door de bomen het bos niet meer? Er zijn legio automatiseringspakketten af te nemen, ieder met zijn eigen functionaliteiten. Hoe selecteert u uit al die pakketten de allerbeste voor uw bedrijf? Wie is de beste leverancier? ProcesIT is hierin uw adviserende én uitvoerende partner. ProcesIT vergelijkt niet op het internet uw pakketten. Wij maken er werk van! ProcesIT start met een overzichtelijk -op maat geschreven- document (R.F.I.) met alle eisen en wensen van het bedrijf. Wij selecteren vervolgens leveranciers en organiseren workshops. Uw medewerkers zijn hierbij aanwezig. Zij moeten er tenslotte dagelijks mee werken. Na dit bepaald traject kan een weloverwogen keuze worden gemaakt. Uw investering is tenslotte voor de lange termijn!

Kortom, u houdt zich bezig met uw corebusiness en ondertussen zoekt ProcesIT het beste automatiseringspakket voor uw bedrijf. Ontzorgen dus!
 implementatiebegeleiding
Implementatie begeleiding

Een implementaie is een logische stap ná uw pakketselectie. Als intermediair zorgt ProcesIT voor gedegen advies, begeleiding en projectbewaking. Gezamelijk bepalen wij de doelen en gaan wij ervoor dat deze behaald worden en uw implementatie een succes wordt. Uiteraard begeleidt ProcesIT ook uw implementatieproces als u de pakketselectie al heeft uitgevoerd of geen behoefte heeft aan een Quick Scan.


projectmanagement

Projectmanagement

Als bedrijf moet u blijven innoveren. Echter, u bent te druk met andere zaken of u heeft hier simpelweg de capaciteit niet voor.
ProcesIT begeleidt uw project en bewaakt de doorlooptijd, het gestelde budget en de gestelde doelen. Vanaf de projectinitiatie tot de oplevering blijft ProcesIT betrokken. Wij bepalen in overleg de doelen, de aanpak en de doorlooptijd. ProcesIT neemt de complete uitvoer van uw project uit handen. Gewoon zorgen dat het project loopt in geld én tijd. Vanzelfsprekend betrekken wij de mensen uit het bedrijf hierbij.itmanagement
IT-management

Bedrijven van klein tot groot willen vooruit. Groei bereiken, efficiënter werken, klanten beter te woord kunnen staan, een betere informatievoorziening realiseren. Dit zijn zomaar voorbeelden waarbij IT u kan ondersteunen. Een IT-manager die tactische en strategische inzichten heeft is duur en heeft u daar fulltime werk voor? Het is goed om te weten dat u op tactisch én strategisch niveau ProcesIT als specialist kan inschakelen om u de IT-managementtaken uit handen te nemen. Parttime of op interimbasis waarbij de vertrouwensrelatie tussen u en ProcesIT het uitgangspunt is. ProcesIT kijkt zorgvuldig op welke manier uw bedrijf verder kan komen. Doelgericht, transparant en pragmatisch voeren wij verbeteringen door in uw organisatie. Uiteraard alleen om uw doelen te verwezenlijken. Met een groot netwerk aan IT-professionals is ProcesIT in staat operationele specialisten of vakkundige softwareontwikkelaars in te schakelen. ProcesIT biedt u het totaalplaatje.advies
Advies

ProcesIT en adviseren zijn onlosmakelijk verbonden. Of u nu als kleine zelfstandige tegen een probleem aanloopt zoals bijvoorbeeld in uw order-proces of facturatie of als groot bedrijf tegen een uitdagend automatiseringsvraagstuk, ProcesIT kan uw vraag op automatiseringsgebied oplossen. ProcesIT onderstreept hierbij nog eens dat IT geen kostenpost hoeft te zijn,maar slechts een middel dat een bedrijf veel kan opleveren.